Recensioner

Borås tidning 211015

-------------------------------

Följande recensioner finns också att tillgå och skickas över på begäran

 • Tore Ljungberg 19 okt 2011
 • Borås Tidning 27 dec 2006

 • Jazzbladet december 2005

 • GP 21 augusti 2005

 • Norska musiktidningen puls juli 2005

 • Orkesterjounalen nr7/8 2005

 • Jazzbladet nr 2 2005

 • GP maj 2005

 • Borås Tidning april 2004

 • Tradjazzpulsen nr 5 2004

 • GP 28 mars 2004

 • Borås Tidning 14 mars 2003